WIM Wiki

Door Selection - polski zespół

Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki[]

Edycja Tytuł Piosenki Uczestnik Miejsce
20. IFP Polska Don't go away (wspólnie z Edyta Strzycka) Milton Półfinał